Doğru Baret Seçimi


Baret işçilerin kafasına ve fiziksel faktörlere göre doğru baret seçimi uygun bir koruma düzeyi sağlamak için çok önemlidir. Aynı zamanda çalışan ile uyum içinde olan bu kafa koruyucu donanımlar baretlerin kullanım süresini de uzatmaktadır.

Kullanıcıya ve Çalışma Ortamına Göre Baret Seçimi

Baret Seçimi, çalışma ortamında kafa koruma gerekliliğini ve uygunluğunu belirlemek için kapsamlı bir risk değerlendirmesine veya risk analizine karşılık gelmektedir. Tüm KKD’lerin son çare olarak ve yalnızca diğer önlem ve kontrollerin uygulanmasından sonra kullanılması gerektiğini unutmamak çok önemlidir. Kafa koruma yani diğer bir adıyla baş koruycu ile ilgili olarak işverenin üç farklı türde baş koruma seçeneği vardır. İşveren endüstriyel tipi darbe baretleri, endüstriyel emniyet tipi baretleri veya yüksek performanslı endüstriyel emniyet tipi baretleri arasından birini yapılan işe ve işleyişe seçebilir.

Baret Standartları

EN 397: 1995 ve EN 14052: 2005 standartlarına uygun emniyet tipi baretleri, aşağıdaki gibi bazı standartları sağlamak zorundadır;

 • Kabuk ve iç teçhizat imalinde kullanılan malzemeler
 • Geometrik yapısal parametreler
 • Şok emilimi
 • Nüfuz etme direnci
 • Alev direnci

Farklı işler için kullanılan baş koruyucular aşağıdaki şartlarada uymak zorundadır;

 • Bağlantı noktalarının kopma mukavemeti
 • Elektrik yalıtım özellikleri
 • Yanal kuvvetlere direnç
 • Erimiş metal sıçramasına karşı direnç
 • Yüksek sıcaklıklara direnci

Kullanıcı yani çalışanın kafasını mekanik darbelere karşı en uygun bir şekilde korunmasını sağlamak için emniyet baretleri farklı kullanım alanlarına göre farklı tiplerde ve yapılarda uygun bir şekilde seçilmelidir. Belirli bir baret seçimi konusunda bir karar verme aşamasında, işveren aşağıdaki faktörleri mutlaka dikkate alarak seçmelidir;

 • Risk analizinde tanımlanan ve korunmaya ihtiyaç duyulan risk faktörleri. (örn. Dikey darbe, yanal darbeler, transvers sıkıştırma kuvvetleri, vb.)
 • Çalışma sıcaklığı aralığı

Baret Sıcaklık Etkisi

Baret, emniyet parametrelerini bir işyerinde meydana gelen tüm sıcaklık aralığında korumalıdır. Bu özelliğe göre sınıflandırılmış dört kategori baret vardır;

 • Temel (-10 ° C ile + 50 ° C aralığında çalışma sıcaklığı –  genel baret özelliği olduğundan işaretlemeye gerek yok)
 • Düşük sıcaklık uygulamaları için (çalışma sıcaklığı aralığı -20 ° C – baret işaretlemesi -20 ° C)
 • Çok düşük sıcaklık uygulamaları için (çalışma sıcaklığı aralığı -30 ° C – baret işaretlemesi -30 ° C)
 • Çok yüksek sıcaklık uygulamaları için (çalışma sıcaklığı aralığı + 150 ° C – baret işaretlemesi + 150 ° C)
 • Kullanıcıya uymak zorundadır – baretin boyutunu, uyum ve ağırlığını göz önünde bulundurun. Ana halkanın ayar aralığı ve baretin kulanım yüksekliği, kullanıcının kafa boyutuna uygun olmalıdır. Kullanıcılar baş koruma tercihi yani baret seçimi yardımcı olurlarsa kullanmaları daha olası olacaktır.
 • Baretin ayarlanabilir olması. Baretin kullanıcının kafasının boyutuna uydurmak için düzgün oturmayı, yani ana halkanın çevresini, giymenin yüksekliğini ve kirişin uzunluğunu ayarlanabilir olduğu anlamına gelir.
 • Diğer tehlikelerin varlığı (örn. Yüksek sıcaklık, Elektrik çarpması);
  • Elektrik çarpma tehlikesinin bulunduğu işyerlerinde, dielektrik kuvveti olan baretler kullanılacak – baret üzerindeki etiketleme: 440Vac.
  • Çalışanın erimiş metal parçalarının etkisine maruz kaldığı iş yerlerinde bu tür darbelere dayanıklı baretler kullanılmalıdır – baret üzerine etiketleme: MM.
  • Başın yanal deformasyona uğrayacağı bir iş yerlerinde, bu tür bir tehlikeye dayanıklı baretler kullanılmalıdır – baret etiketi: LD.
  • Yüksek ortam sıcaklığında yoğun fiziksel gayret gerektiren, aşırı terlemeye neden olan iş yerlerinde, iyi havalandırma olan bir baret seçilmelidir, örneğin havalandırma açıklıkları ve ter emici takılmış olmalıdır.
  • Patlama tehlikesi bulunan iş yerlerinde anti-elektrostatik özellikli baret kullanılacaktır.

Baret Düşmesi

Baretin kafadan düşmesine neden olan görevleri yerine getirme (örneğin, yükseklikten düşmelerin korunması için kişisel koruyucu ekipmanlarla birlikte kullanma)

 • İş yerinde yapılan görevler esnasında pozisyon nedeniyle kaskın çalışanın kafasından düşmesine neden olursa, bunu önleyen özellikli bir baret seçimi, yani özel olarak başının arkasına tam oturacak şekilde oluşturulmuş bir kafa bandı ya da bir kundaklama olmalıdır.
 • Kişisel koruyucu donanımın(KKD) ve ilave aksesuarlar ile birlikte uyum içinde kullanılabilir olmalıdır. (örneğin, göz ve yüz koruması, kulak koruyucuları, tepe kısmına monte edilen bir lamba vb.) Birden fazla KKD giyilecek ise birlikte kullanılabileceğinden emin olunmalıdır.